Namluxury bảo hành điện thoại từ 1-5 năm kể từ ngày mua hàng.
Vệ sinh spa trọn đời các sản phẩm mua tại shop.

Điều kiện: Khách hàng còn giữ nguyên phiếu mua hàng và phiếu bảo hành của Namluxury !